Ugrás a tartalomra

TISZATÉR Társulás

Tisztelettel üdvözöljük Kedves látogatóinkat, Társulásunk megújult honlapján!

Reméljük, Ön is megtalálja a számára hasznos információkat oldalainkon!

A Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása, a "TISZATÉR Társulás", 1993. augusztus 13-án alakult meg Tiszadobon, az Andrássy Kastélyban. Tagjai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délnyugati részének önkormányzatai (Tiszadada, Tiszadob, Tiszalök, Tiszaeszlár, Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszanagyfalu, Rakamaz, Szabolcs, Timár) és Hajdú-Bihar megye északnyugati részének önkormányzatai (Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Folyás, Újszentmargita).
 

_____________________________

2022.05.02.


2022.03.21.


2022.08.05.

.


2022.07.11.
 


2022.06.14.
 


2016.09.07.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tisztelettel meghívjuk Önöket a 2016. szeptember 16.-án 14 órától tartandó „Aktuális pályázati lehetőségek” című fórumunkra.
Megjelenésükre számítunk!

Tiszatér Társulás


2016.06.24.

Tisztelt Tiszavasvári lakosok!
A Vasvári Helyi Közösség a TOP-7.1.1-16 pályázati felhívás keretében készíti a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját. Az elkészült újabb munkaanyag (Stratégia Cselekvési Terv fejezete) megtalálható a Vasvári Helyi Közösség (CLLD) menüpontban. Kérjük, javaslataikat, véleményüket a vasvarihk [at] tiszater [dot] hu címre küldjék meg 2016. június 27. 16 óráig.


2016.06.21.

Letölthető dokumentum


2016.06.20.

Tisztelt Tiszavasvári lakosok!
A Vasvári Helyi Közösség a TOP-7.1.1-16 pályázati felhívás keretében készíti a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját. Az elkészült munkaanyagok (Stratégia I-III. fejezete, célrendszer) megtalálhatók a Vasvári Helyi Közösség (CLLD) menüpontban. Kérjük, javaslataikat, véleményüket a vasvarihk [at] tiszater [dot] hu címre küldjék meg 2016. június 24. 16 óráig.


2016.06.14.

Letölthető dokumentum


2016.05.30.
Megalakult a Vasvári Helyi Közösség, melynek célja a TOP-7.1.1-16 kiírásnak megfelelően egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia kidolgozása. Kérjük a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztéséhez és helyi közösségszervezéshez kapcsolódó projektötleteiket, fejlesztési elképzeléseiket küldjék meg részünkre. Bővebb információk a Vasvári Helyi Közösség (CLLD) tartalom alatt.


2016.03.30.


 


 

_____________________________

Meghívó

Nagyításhoz kérjük kattintson rá!
________________________

Tavaszi Nagytakarítás és Családi Nap - letölthető dokumentum


 

2015. 02. 24.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelettel meghívjuk Önöket a 2015. március 4.-én 14 órától tartandó „Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázati lehetőségek” című fórumunkra.

Megjelenésükre számítunk!

Tiszatér Társulás

Aktuális pályázatok

2013.10.24.

NEA szakmai támogatások 2014

Pályázati kiírás megnevezése  
Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.
Pályázat kiírója  
 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Pályázat benyújtására jogosultak -         szövetségek,
-         alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szövetséget)
Kollégiumonként más-más alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek pályázhatnak.
 
Pályázat célja
 
 Különböző területeken (kollégiumonként eltérő) működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
Támogatható tevékenység Kollégiumonként eltérő!
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása;
II. nemzetközi  civil   kapcsolatokban   a   magyarországi   civil   szervezetek   jelenlétének biztosítása, hazai    rendezvényeken,    fesztiválokon    történő    részvétel,    nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;
III. civil    szférával    kapcsolatos    tudományos    kutatások,    monitoring    tevékenység    és nyilvántartási feladatok;
IV. civil   szférával   kapcsolatos   szolgáltató,   tanácsadó,   oktatási,   fejlesztő,   segítő,   illetve esélyegyenlőséget    és    akadálymentességet    elősegítő    tevékenység    és    intézmények támogatása;
V. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
VI. civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
VII. adományosztó  szervezeteknek  szóló  juttatás  a  Nemzeti  Együttműködési  Alap  Tanácsa, illetve   a   kollégiumok   egységes   elvek   mentén   meghatározott,   forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;
VIII. civil érdek-képviseleti tevékenység;
Igényelhető támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás formájában.
Támogatás összege: min. 250.000 Ft,  max. 3.000.000 Ft
Mértéke: 90%
Benyújtási határidő Kollégiumonként eltérő, 2013.11.29 - 2013.12.02. közötti időszakban
 

 
A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat
elkészítését megbízás alapján.
Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!


2012.08.03.

Pályázati kiírás megnevezése Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása / KAB-KEF-12
Pályázat kiírója Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Pályázat benyújtására jogosultak helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei - kivéve kisebbségi önkormányzatok);
- önkormányzati fenntartású intézmények;
- önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
- közhasznú és kiemelkedően közhasznú civil szervezetek (csak regionális KEF esetén).
 
Pályázat célja
Általános cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a helyi közösségi színtereken zajló, a drogfogyasztás jelenségkörére reagáló tevékenységek elősegítése érdekében, a területén működő intézmények és a helyi közösség bevonásával legyenek képesek:
1. a térségben adódó egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó (drogprevenciós, egészségfejlesztési, kezelési, ellátási, és kínálatcsökkentési) szükségleteket felmérni és megoldási javaslatokat kidolgozni,
2. az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó programok lebonyolítását kezdeményezni és megvalósítását összehangolni,
3. az egyes szolgáltatási területeken belül prioritásokat felállítani,
4. a szolgáltatási területekhez kapcsolódó helyi tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulását koordinálni,
5. helyi stratégia, éves cselekvési terv elkészítésére, végrehajtására, az egyes tevékenységek, programok koordinálására valamint az éves tevékenység értékelésére.
Támogatható tevékenység A  pályázat  keretében  támogatás  igényelhető  a  már  eddig  is  működő,  illetve  új,  vagy  újjáalakuló városi/budapesti     kerületi kistérségi/megyei/regionális     KEF-ek     folytatólagos     működésének
elősegítésére és koordinációs tevékenységük ellátására.
 - KEF tagságának képzése és a tagság együttműködésének biztosítása.
- Helyi stratégia és az ahhoz kapcsolódó éves cselekvési terv elkészítése.
- KEF  éves  munkatervének  összeállítása,  valamint  a  releváns  szakmai  dokumentumok  alapján éves cselekvési terv elkészítése az addiktológiai problémák megelőzése és kezelése érdekében.
- Helyi  nyilvánosságban  és  a  szakmai  közéletben  a  helyi  egyeztető  folyamat  és  az  ennek kapcsán létrejövő eredmények megjelenítése.
- Terv    készítése    a    KEF    forrásmozgósító    képességének    növeléséhez    (mind    a    KEF működtetéséhez,  feladatellátásához,  mind  az  addiktológiai  problémák  megelőzése  és  kezelése helyi/térségi stratégia megvalósításához).
- KEF  saját  munkájának,  hatékonyságának  vizsgálata,  monitorozása  –  ehhez  indikátorrendszer kidolgozása és működtetése.
- KEF által lefedett térségre vonatkozó információgyűjtő és –áramoltató funkció erősítése. 
- Tervkészítése a KEF, mint hatékony erőforrás-szövetség kiépítéséhez.
- Kapcsolatépítés  a  helyi  társadalmat  vagy  adott  térséget  érintő  egyéb  szociális  problémákkal foglalkozó szervezetekkel, testületekkel, fórumokkal, a jövőbeni közös munka lehetséges kapcsolódási pontjainak feltérképezése érdekében.
Igényelhető támogatás Az igényelhető támogatási összeg legalább 100 000 Ftés legfeljebb 500 000 Ft. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.
Benyújtási határidő 2012. augusztus 31. 23.59 óra.


2012.08.03.

Pályázati kiírás megnevezése Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása / KAB-FF-12
Pályázat kiírója Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Pályázat benyújtására jogosultak a) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
b) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványok,
c) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú közalapítványok,
d) egyházak,
e) egyházi fenntartású intézmények,
f) szociális, egészségügyi intézmények,
g) önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
h) nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok.
 
Pályázat célja
A pályázat célja a szenvedélybetegek, a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása. A terápiás folyamat erősítése, reszocializációs és rehabilitációs programok, valamint helyettesítő kezelések kiegészítő működési támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz.
Támogatható tevékenység A  pályázat  keretében  támogatás  nyújtható  a  program,  a  projekt  megvalósításához,  a  szervezet
működéséhez szükséges anyagköltségek (pl.: nyomtatvány, irodaszer, szakkönyvek), szolgáltatások
(pl.:  részvételi  díj,  bérleti  díj,  posta,  telefon,  étkezési  költség),  előbbiek  együtt  Dologi  kiadások;
továbbá  Bérköltségek  és  egyéb  személyi  jellegű  kifizetések;  Tárgyi  eszközök,  immateriális  javak
kiadások költségeire, beszerzéseire. 
Igényelhető támogatás A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ftvissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.
Benyújtási határidő 2012. augusztus 31. 23.59 óra.

2012.08.03.

Pályázati kiírás megnevezése Kábítószer-prevenciós programok támogatása / KAB-ME-12
Pályázat kiírója Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Pályázat benyújtására jogosultak 1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
2. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok,
3. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok,
4. egyházak,
5. egyházi fenntartású intézmények,
6. szociális, egészségügyi intézmények,
7. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
8. nonprofit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.
 
Pályázat célja
A pályázat célja célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz. A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség.
Támogatható tevékenység A pályázat keretében támogatás nyújtható a programhoz szükséges anyagköltségek (pl. programhoz
szervesen  kapcsolódó  működési  költségek,  nyomtatvány),  szolgáltatások  (részvételi  díj,  bérleti  díj,
posta,  telefon,  étkezési  költség,  tiszteletdíj,  oktatás),  bérköltségek,  bérjárulékok  és  kis  értékű  tárgyi
eszközök beszerzésére.  Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések (költségvetési tábla
„B” fősorának összege) az igényelt, illetve a megítélt összeg 20%-át nem haladhatják meg.
Igényelhető támogatás A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész. A támogatás előfinanszírozott.
Benyújtási határidő 2012. augusztus 31., 23.59 óra.

2012.07.26.

Pályázati kiírás megnevezése Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések
ÉAOP-5.1.1/D-12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Jelen felhívás keretében kizárólag az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő települési önkormányzatok (GFO 321) jogosultak pályázat benyújtására:
 -     Az Észak-alföldi régió 2004. évi  CVII. tv. által nevesített  kistérségek székhely települései vagy jogszabályban kijelölt járási székhely települései, vagy amelyek lakónépessége  a  „Magyar  Köztársaság  Helységnévkönyv,  2011.  január  1.” alapján eléri a 10 000 főt
-     Városi, de nem megyei jogú városi jogállással rendelkeznek
-     Jelen    pályázati    felhívás    benyújtási    határidejének    időpontjában    nem rendelkeznek    érvényben    lévő    kötelezettségvállalással    vagy    támogatási szerződéssel  a „Funkcióbővítő  integrált  települési  fejlesztések”  c., ÉAOP-2007-5.1.1/D,  ÉAOP-2009-5.1.1/D  vagy  ÉAOP-2009-5.1.1/G  kódszámú  pályázati felhívás keretében támogatást nyert projekttel kapcsolatban.
 
A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek:
-         Városfejlesztő társaság
-         A pályázó településén működő önkormányzati intézmények,
-         A pályázó településen található központi költségvetési szervek és intézményeik
-         Nonprofit szervezetek
-         Társasházak, lakásszövetkezetek
-         Nonprofit gazdasági társaság
-         Szövetkezetek
-         Állami gazdálkodó szervezet, állami vállalat
-         Kis- és középvállalkozások valamint önálló vállalkozó
            Magyar Közút Nzrt.
            Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
 
Pályázat célja
A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei, mely során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg funkcióbővítés vagy funkcióerősítés az akcióterület jellegétől függően és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik.
Támogatható tevékenység 1.) Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek (ERFA):
Kereskedelmi, gazdasági szereplők (célzottan a KKV szektor) ösztönzése az önkormányzattal való szerves együttműködés és együttélés céljából a fenntarthatóságot szem előtt tartva.
2.) Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA):
A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése
3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA):
Az élhető város vagy városrész központi területek megteremtése, a városépítészet és az épített környezet minőségének fejlesztése.
4.) Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések (ERFA):
A közszféra ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítését támogató fejlesztések
 
Kiegészítő tevékenységek:
- Barnamezős területek funkcióváltással történő fejlesztése elsősorban települési alközpontok kialakításához, megerősítéséhez kapcsolódóan
- Kizárólag a projekt keretében létrehozott új, vagy fejlesztéssel, beruházással érintett meglévő létesítmények megközelíthetőségének javítása, vagy az akcióterületen belül meghatározó közterületek gépjárműforgalom okozta környezeti terhelés csökkentése és kapcsolódóan a gyalogos közlekedés viszonyainak javítása érdekében
- Korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése
- A bel- és csapadékvíz elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése
- közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása
- A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló fejlesztések.
- A közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló fejlesztések.
- Tárgyi eszköz beszerzése
Igényelhető támogatás Központi költségvetési szerv és települési önkormányzat projektgazdák esetén az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 100%-a.
A tevékenységek támogatása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek arányában a következő:
  • regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység esetén: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. § (1) és (2) bekezdései szerinti mérték szerinti mérték (ún. támogatási térkép): 50%, KKV esetén 50%+20% kisvállalkozás vagy 50%+10% középvállalkozás esetén.
  • kulturális célú támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%.
  • csekély összegű támogatással támogatott tevékenység: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) és (2) bekezdései szerinti mérték (ún. támogatási térkép): 100%.
  • nem állami támogatással támogatott, közcélú tevékenység esetén: 100%.

Összege:
10 000 fő alatti város: minimum 100 millió Ft, maximum 300 millió Ft
10 000 fő és ennél népesebb város: minimum 100 millió Ft, maximum 450 millió Ft

Benyújtási határidő 2012. október 15.- 2013. január 15.

2012.07.26.

Pályázati kiírás megnevezése Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása 
a hátrányos helyzetű kistérségekben
TÁMOP- 3.3.8.B-12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak az alábbi nevelési-oktatási intézmények:
a)  óvoda; 
b)  általános iskola; 
c)   szakiskola; 
d)  gimnázium, szakközépiskola; 
e)  alapfokú művészetoktatási intézmény;
f)   diákotthon és kollégium valamint.
Jelen pályázat kiírásban projektgazda kizárólag a 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. sz.  mellékletében  meghatározott  hátrányos  helyzetű,  illetve  leghátrányosabb  helyzetű kistérségek  valamelyikében  működő  szervezet,  intézmény  vagy  annak  fenntartója  lehet, valamint   olyan   székhelyintézmény,   amelynek   tagintézménye   a   fent   meghatározott
kistérségek valamelyikében működik és a tagintézmény a fejlesztésben érintett.
 
Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon közoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot,  ahol  a  nevelési-oktatási  intézményben  a  halmozottan  hátrányos helyzetű  gyermekek,  tanulók  aránya  a  2011-es  októberi  statisztikai  adatok alapján meghaladja a 15%-ot. 1 
 
Pályázat célja
A konstrukció alapvető célja, hogy a közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek/diákok,  tanulók  köztük  roma  gyermekek eredményes  nevelésére-oktatására,  támogassák  iskolai  sikerességüket  a  hátrányos helyzetű   és   leghátrányosabb  helyzetű   kistérségekben.
Támogatható tevékenység Pedagógiai módszerekben való megújulás
Együttműködések megerősítése
Egyéni fejlesztési terv és végrehajtása
 
Óvodák esetén a fent felsorolt pontok mellett:
- A nevelő munkát közvetlenül segítő, a kötelezően előírt feletti alkalmazotti létszám bővítése a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek tartós óvodáztatása érdekében a szülők aktív bevonásával
- Szakmai   együttműködések   kialakítása   és   bővítése   a   halmozottan   hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek korai beóvodázása érdekében (pl.:védőnők, családsegítők bevonása);
 
Iskolák esetén a fent felsorolt pontok mellett:
- A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok kidolgozása és megvalósítása.
Igényelhető támogatás Mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Összege:  legalább  5.000.000  Ft,  de legfeljebb 30.000.000 Ft
Benyújtási határidő 2012.  szeptember  1-től  2012.  szeptember  30-ig

2012.07.26.

Pályázati kiírás megnevezése A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása –
Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos
Helyzetű kistérségekben
TÁMOP-3.3.9.C-12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Projektgazda  kizárólag  a  311/2007.  (XI.  17.)  Kormányrendelet  2.  sz.  mellékletében meghatározott   hátrányos   helyzetű,   illetve   leghátrányosabb   helyzetű   kistérségek valamelyikében  működő  szervezet,  intézmény  vagy  annak  fenntartója  lehet,  valamint olyan  székhelyintézmény,  amelynek  tagintézménye  a  fent  meghatározott  kistérségek valamelyikében működik és a tagintézmény a fejlesztésben érintett.
-     Egyéb egyesület (KSH 529);
-     Egyház (KSH 551)
-     Egyházi intézmény (KSH 553)
-     Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (KSH 555)
-     Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
-     Alapítvány (KSH 561 Közalapítvány, KSH 569 Egyéb alapítvány);
-     Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
 
Pályázat célja
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű,  köztük  a  roma  gyermekek  felzárkózási  esélyeinek  növelése,  az  oktatási esélykülönbségek  és  az  iskolai  lemorzsolódás  csökkentése.
Jelen  konstrukció  keretében  a  tanodai  programok  fejlesztése,  bővítése  és
megvalósítása  támogatható  a  hátrányos  helyzetű  és  leghátrányosabb  helyzetű kistérségekben.
Támogatható tevékenység 1., Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek
2., Előkészítés
3., Együttműködések, hálózatosodás, kapacitásfejlesztés
4., Gyermekek bevonása és benntartása a programban
5., Szociális hátrány kompenzálásával kapcsolatos tevékenységek
6., Fejlesztő, (egyéni) tanulást elősegítő, támogató, személyiségfejlesztő tevékenységek
7.,Eszközök beszerzése
Igényelhető támogatás A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. 
összege:  legalább  10.000.000  Ft,  de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet.
Benyújtási határidő szeptember  1-től  2012.  szeptember  30-ig

2012.07.25.

Pályázati kiírás megnevezése Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-
szakellátás fejlesztése
ÉAOP - 4.1.2/A - 12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak •     Helyi önkormányzatok (GFO 321);
•     Önkormányzati társulások:
•     Helyi   önkormányzatok,   önkormányzati   társulások   által   létrehozott   non-profit gazdasági  társaságok,  melyekben  az  önkormányzatok  többségi  tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 599),
•     kisebbségi önkormányzatok (GFO 371),
•     egyesületek (GFO 529)
•     egyházak (GFO 55)
•     alapítványok (GFO 56)
•     Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57),
•     egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59),
•     Központi   költségvetési   szerv   (GFO   31),   illetve   olyan   non-profit   gazdasági társaságok,    amelyekben    többségi    tulajdonrésszel    rendelkezik    a    központi költségvetési szerv (GFO 59) 
 
amelyek    tulajdonában,    vagy    vagyonkezelésében lévő ingatlanban az Eütv. 152.§ (1) bekezdés a –d.) 2 pontja  szerinti  valamely  feladatot  ellátó,  működési  engedéllyel  és  OEP  finanszírozási szerződéssel    rendelkező    egészségügyi    szolgáltató    működik,    vagy    a    projekt eredményeképpen működni fog.
 
Pályázat célja
A  konstrukció  célja,  hogy  a  lakosság  számára  hozzáférhetővé  váljanak  a  megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai.
Támogatható tevékenység A  meglévő,  működő  alapellátást szolgáló  háziorvosi  -  és  házi  gyermekorvosi  –  rendelőnek,  fogorvosi  és  védőnői,  iskola- egészségügyi     szolgáltatást     végző     rendelők,     egészségközpontok/egészségházak
infrastruktúrafejlesztése    akadálymentesítéssel,    energiahatékonysági    korszerűsítéssel egybekötve, illetve az eddig más célra használt ingatlanok átalakítása, indokolt esetben új épület létrehozásával.
1. Épület átalakítása, új építése, bővítése
2.Eszközbeszerzés: A működési engedélyben és OEP finanszírozási szerződésben foglalt    tevékenységek    végzéséhez    szükséges    minőségi    definitív    ellátás biztosításához  elengedhetetlen  műszer,  gép,  informatikai  és  egyéb  eszköz beszerzése,   mobil   eszközök   preferálása   mellett,
3.  A  hatályos  jogszabályoknak  megfelelő,  kötelezően  (minimálisan)  előírt
számú  parkoló-férőhely  és  akadálymentes  parkoló-férőhely  létesítése,
tervezői nyilatkozat alapján.
4. Udvarfelújítás; telekhatáron belüli külterület-rendezés; parkosítás.
 
„A” komponens 2. részcélja esetében ezen felül még:
1.   Képalkotó diagnosztika (ultrahang és röntgen) beszerzése kizárólag a járóbeteg-szakellátást integráló egészségház fejlesztés keretében.
Igényelhető támogatás Összege: minimum 10 millió Ft, maximum: 1. részcél esetén 60 millió Ft, 2. részcél estén 80 millió Ft  (opcionális elemek integrálásával 130 millió Ft)
Mértéke   a   projekt   összes elszámolható költségének 100 %-a.
Benyújtási határidő 2012. szeptember 17. – 2012. december 31.


2012.07.19.

Pályázati kiírás megnevezése Oktatási intézmények fejlesztése
ÉAOP-4.1.1/A-12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  (továbbiakban  Kt.)  és  a  nemzeti köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  2  §  3)  bekezdése  szerinti Magyarországon  bejegyzett  székhellyel  rendelkező  közoktatási  intézmények. Az  Észak-alföldi  Régióban  a  2012/2013  tanévben  (2012.  október  15.  előtt beadott   pályázatok   esetében   2011/2012.   tanév)   egy   feladatellátási   helyen minimum    24    osztályt    (1-8.    évfolyam)    működtető    (OSA2FELH    a02t53) feladatellátási helyek támogathatóak.
 
Pályázat célja
Jelen  pályázati  kiírás kiemelt célja a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  szerinti  mindennapos  testnevelés  infrastrukturális és eszköz feltételeinek megteremtése az alapfokú oktatást biztosító intézményekben.
Támogatható tevékenység Önállóan támogatható tevékenység:
az    oktatási    intézmények    feladatellátási    helyeinek infrastrukturális  beruházása,  felújítása,  bővítése,  energiatakarékossá  tétele  (beleértve  a
megújuló energiafelhasználást , új építése.
 
Kapcsolódó tevékenységek:
1.   Az  intézmények  udvarának akadálymentes   felújítása, balesetmentesítése,   tanulást   segítő   térként   való   bekapcsolása   a   nevelés folyamatába.
2.   A  hatályos  jogszabályoknak  megfelelő,  kötelezően  (minimálisan)  előírt  számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése;
3.   Szocializációt,   mozgásfejlesztést   segítő   helyiségek   és   eszközök,   szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;
4.   Bútorok  és egyéb  berendezési  tárgyak,  eszközök  beszerzése, 
5.   A  sajátos  nevelést  igénylő  gyermekek,  diákok  képzését,  fejlesztését  biztosító speciális   eszközök   és   berendezések   beszerzése  
6.   Információs  és  Kommunikációs  Technológiák  (IKT)  komplex  eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása.
7.   Melegítő és főzőkonyha infrastrukturális fejlesztése és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzés.
Igényelhető támogatás Mértéke: általános   esetben   az   igényelhető   támogatás   mértéke   a   projekt   összes elszámolható költségének maximum 100%-a.
Összege: minimum 50 millió Ft, maximum 520 millió Ft
Az  igényelhető  támogatáson  belül  a mindennapos    testnevelés    műszaki    feltételeihez kapcsolódó  infrastrukturális  fejlesztés  és  kapcsolódó helyiségek    (pl.    kiszolgáló    egységeinek)    építési költségeire  eső  támogatás  nem  haladhatja  meg  a 200 millió forintot.
Benyújtási határidő  
2012. szeptember 03-tól 2012. november 15-ig

2012.07.12.

Pályázati kiírás megnevezése A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása –
Tanoda típusú programok támogatása ú
TÁMOP-3.3.9.A-12/2
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak -     Egyéb egyesület (KSH 529);
-     Egyház (KSH 551);
-     Alapítvány (KSH 561 Közalapítvány, KSH 569 Egyéb alapítvány);
-     Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
 
Pályázat célja
A kiírás közvetlen célja, hogy a bevont célcsoport tagjai mind nagyobb számban fejezzék  be az általános iskolát, érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan  eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak.
Támogatható tevékenység 1., Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek
2., Előkészítés
3., Együttműködések, hálózatosodás, kapacitásfejlesztés
4., Gyermekek bevonása és benntartása a programban
5., Szociális hátrány kompenzálásával kapcsolatos tevékenységek
6., Fejlesztő, (egyéni) tanulást elősegítő, támogató, személyiségfejlesztő tevékenységek
7.,Eszközök beszerzése
Igényelhető támogatás A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. 
összege:  legalább  10.000.000  Ft,  de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet.
Benyújtási határidő 2012. augusztus  1-től  2012.  augusztus  31-ig

Aktuális hírek

HACS közlemény - 2010.08.10.

  Közlemény letöltése

A közlemény mellékletei az alábbi linkre kattintva elérhetőek.
 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1172010


 

Aktuális kiírások - 2010.08.10.

ÉAOP jelenlegi kiírások

Nevelési intézmények fejlesztése  ÉAOP 4.1.1
Pályázók köre:
-    helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok
-     többcélú kistérségi társulás
   2008.  június  01.  előtt  létrejött  és  legalább 2008.  szeptember  01.  előtt  működési engedéllyel rendelkező alábbi szervezetek:
-    o    Egyesület
-    o    Egyház
-    o    Alapítvány
-    o    Közhasznú  társaság   átalakulással  2007.  július  1.  után  létrejövő közhasznú nonprofit gazdasági társaság
-    o    Egyéb, non-profit szervezet

Letölthető dokumentum
 


2011.07.15.

2011. augusztus 27-én LEADER támogatással kerül megrendezésre a IX. Buji Lecsófőző Verseny

Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum


2011.07.04.

LEADER támogatással megvalósuló rendezvény a Tiszaberceli Nyugdíjas EgyesületnélTovábbi híreink >>